ಜುಲೈ 20, 2013

ನೆನಪಿದೆಯೇ ಅಂದು?


ನೆನಪಿದೆಯೇ ಅಂದು?
ನಮ್ಮೂರ ಹಳ್ಳಿಯಲಿ
ಮುಂಜಾನೆ ಇಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಲೇಟಾಗಿ
ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತದ್ದು

ನೆನಪಿದೆಯೇ ಅಂದು?
ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗದೆ
ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಹೋಗಿ
ಇಳಿಸಂಜೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದದ್ದು

ನೆನಪಿದೆಯೇ ಅಂದು?
ನಿನ್ನ ನಗಿಸಲು ನಾನು
ದಿನವೆಲ್ಲ ಹೋರಾಡಿ
ಕಡೆಗೆ ಸೋತು ಶರಣಾಗಿದ್ದು

ನೆನಪಿದೆಯೇ ಅಂದು?
ನಿನ್ನ ನೆನಪಲಿ ನಾನು
ನಿನ್ ಹೆಸರ ಬರೆಯಲು ಹೋಗಿ
ಈ ಕವನ ಬರೆದದ್ದು


1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: